ASTROAKTUALNOSTI - PROROČANSTVA

Sadašnja kaotična slika svijeta upućuje da je dobro zaviriti u neka stara proročanstva.

Što su vidjeli stari proroci i da li se dešifriranjem njihovih proročanstava može prepoznati nešto što se upravo događa ili će se uskoro dogoditi?

Čitajući Bibliju kao bogato djelo koje u sebi sadrži niz priča, događaja, poezije i metafora, ne može se zanemariti to da je ona prepuna proročanstava.

Proroci Starog zavjeta vrlo su jasno najavljajivali dolazak Isusa Krista i sve događaje povezane s njim, ali i daljnje vrijeme. Sam Isus je u nekim prilikama svog života na Zemlji točno citirao riječi proroka Starog zavjeta dodajući na to da se „njihova proročanstva upravo ispunjavaju“.

Donosimo samo neke od njih koji su slikovita svjedočanstva važnih događaja.

David koji je živio 1000 godina prije Isusa (psalmi):

„Koji me vode, podruguju se meni, razvlače usne, mašu glavom:“U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!“... Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge... Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju.“

Oko 200 godina nakon toga pojavljuje se Danijel:

„Gledah u noćnim viđenjima i gle na oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome, i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.“

Pored niza drugih proroka spomenut ćemo još posljednjeg proroka Starog zavjeta, Malahiju:

„Jer, gle, ide dan, koji gori kao peć, i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjika, i upalit će ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korijena ni grane.... A vama koji se Imena moga bojite Sunce pravde će ogranuti sa zdravljem u zrakama, i vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu.“

Ako su proroci Starog zavjeta s tolikom točnošću opisali Kristov dolazak, život i ono što će uslijediti kasnije, sva ona proročanstva koja stoje i u Novom zavjetu o budućnosti i vremenu koje slijedi vrlo vjerojatno će se ispuniti.

 

Drugi Kristov dolazak

Novi zavjet opisuje događaje od Isusova rođenja, njegova života, javnog djelovanja, smrti, uskrsnuća, širenja njegova učenja kroz ljude koji su ga voljeli i prihvatili, koji su imali vizije i obraćenja, pa sve do posljednje knjige Biblije, popularne Apokalipse.

Odmah da spomenemo da riječ apokalipsa izvorno ne znači nikakva katastrofa,  nego razotkrivanje, otkrivanje, otkrivenje – vrijeme kad će sve maske pasti i kad će oni okrenuti svjetlosti sve bistrije vidjeti što se zapravo nalazi iza paravana iluzije, kad će istina izaći na vidjelo. Potom će se dogoditi odvajanje pšenice od kukolja, te pobjeda svjetlosti nad tamom, pravednost i nova Zemlja.

No vratimo se prorocima Novog zavjeta, evanđelistima i Isusu, koji je dakako, imao i proročki dar.

I Matej i Luka govore o Isusovim riječima kojim im on odgovara na pitanje koji su znaci njegova drugog dolaska i svršetka svijeta:

„Pojavit će se znaci na Suncu, Mjesecu i zvijezdama. Na zemlji će narodi biti u tjeskobi i neizvjesnosti zbog huke morskih valova. Ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će zadesiti svijet, jer zviježđa nebeska će se uzdrmati. Tada će vidjeti Sina Čovječjega gdje dolazi na oblaku s velikom moći i slavom... Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer blizu je vaše oslobođenje. „

Pavle (Solunjanima):

„Ovo vam velimo poučeni od Gospoda: mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo preteći umrlih, jer će sam Gospod sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodom.“

Pavle (Korinćanima):

„Pazite! Kazujem vam tajnu: svi nećemo umrijeti, ali ćemo se svi preobraziti, u jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trube; zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti, jer treba da se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i da se ovo smrtno tijelo obuče besmrtnošću. A kad se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i ovo smrtno tijelo besmrtnošću, tada će se ispuniti pisana riječ: „Pobjeda proguta smrt. Gdje je, smrti, tvoja pobjeda? Gdje je, smrti, tvoj žalac?“...

Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.“

Petar (poslanica):

„Ali će doći dan Gospodnji kao lopov; u taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom, počela će se u ognju rastopiti, a zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći.“

Ivan - Otkrivenje:

„Dolazim kao lopov. Blago onomu koji bdije i čuva svoje haljine da ne bi išao go i da se ne bi vidjela njegova sramota... Blago onima koji peru svoje haljine tako da dobiju pravo na stablo života i da mogu ući u grad na vrata!...

Aleluja! Spasenje, slava i moć pripadaju našem Bogu jer su istiniti i pravedni njegovi sudovi! Jer je osudio veliku Bludnicu, koja pokvari zemlju svojim bludom, i na njoj osvetio krv svojih sluga...

Tada sam spazio novo nebo i novu zemlju jer su prvo nebo i prva zemlja nestali... Vidio sam i sveti grad, novi Jeruzalem kako silazi s neba od Boga. Bio je ukrašen kao zaručnica koja se uredila za svoga muža. Čuo sam jak glas s prijestolja kako govori: „Sad Bog prebiva s ljudima. On će živjeti s njima i oni će biti njegov narod. Sam Bog bit će s njima. On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i neće više biti smrti. Više neće biti tugovanja, ni plakanja, ni boli, jer je sve staro nestalo.“

Tada je onaj što sjedi na prijestolju rekao: „ Gledaj! Sve činim novo!“ I rekao je: „Zapiši to, jer ove su riječi istinite i može im se vjerovati!“...

Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom.“

Umjesto komentara ili tumačenja spomenut ćemo samo nešto u vezi toga, također iz izvornog teksta Biblije:

2. Petrova:

„Tim držimo vrlo sigurnim sve proroštvo. Vi dobro činite što upirete u nj pogled kao u svjetiljku koja svijetli u tamnome mjestu dok ne osvane dan i dok se ne pomoli prva zvijezda u vašim srcima. Prije svega ovo znajte: nijedno proročanstvo sadržano u pismu nije stvar samovoljnog tumačenja.“

  EHOROSKOP.net - Prvi hrvatski horoskop portal - Sve